Deze datum komt te vervallen, er komt een nieuwe datum!

10e Niet-ritmische Psalmzangavond met Bovenstem

Zaltbommel: Grote- of St. Maartenskerk

m.m.v. Betuwse Bovenstem

Opening & Meditatie:

Kerk  open: 18:45 uur

Aanvang: 19:30 uur

Collecte:  ZGG t.b.v. Israël

Verdere info volgt.

Van deze avond wordt een CD opname gemaakt.